[powr-social-feed id="b1ba5fd1_1491838975"]

APELDOORN, NOORD- en ZUID HOLLAND,  DRENTE, FLEVOLAND, OVERIJSSEL,  GRONINGEN- FRIESLAND,

NOORD-BRABANT, LIMBURG-ZEELAND, UTRECHT-GELDERLAND, KNVB OOST, OP PLAATS,  PR.BERNHARD,  VV VORDEN,  SPONSOREN.

Wed. Oct 16th, 2019

Binnenland en Buitenland Nieuws

Binnenland en Buitenland Nieuws FORZA! Media

KLIMAATHYSTERIE HET KRIJSEN VAN GRETA + VIDEO DE KEIHARDE ECHTE CIJFERS

KLIMAATHYSTERIE
Deze post komt origineel van deze site

https://112vdg.nl/2019/10/11/grote-brand-in-amsterdam-omwonenden-geevacueerd/

Klimaathysterie

Wat komt er nu? Zal er een strijd uitbreken over het klimaat of zullen we van koers veranderen van bovenaf? DEEL DIT ARTIKEL!

Sinds de jonge Greta haar toespraak met wanhopige woede weggooide: “Hoe durf je?” Spraak in de wereld, heeft er een vreemde, onderhuidse verandering plaatsgevonden. Niemand zegt het hardop, maar haar woede-geteisterde gezicht, haar getekende vuist en het geschreeuw zorgden ervoor dat sommige Fridays For Future-volgelingen terugspringen van alarm. Dit masker van naakte haat toonde een vervormd beeld dat je instinctief tegenhoudt. Ze is plotseling niet langer het onschuldige kind waarmee iedereen zich kan identificeren. Greta heeft, zoals ze in de volksmond zeggen, het aantal overtroffen.

KLIMAATHYSTERIE

Tegelijkertijd zijn voorzichtige stemmen hoorbaar. Een paar dagen voor de beraadslagingen van het “Klimaatkabinet” IG Metall-baas Jörg Hofmann verwelkomde nog steeds de vrijdagen-voor-toekomst-demonstraties, maar maakte niettemin duidelijk dat klimaatbescherming niet moet worden afgezet tegen groei en werkgelegenheid. En hij voegde eraan toe: “Het is ook niet mogelijk om de Duitse industrie in 2035 volledig emissievrij te maken, zonder dat we massale werkloosheid en welvaartsverliezen bedreigen.”

Felix Mogge, senior partner bij Roland Berger, vat het spoor van verwoesting in de Duitse auto-industrie en het uitgebreide netwerk van leveranciers in een zin samen: “De negatieve ontwikkeling is te wijten aan handelsconflicten en nieuwe trends zoals elektrische mobiliteit.”

De economie wordt gewurgd, Duitsland glijdt steeds sneller weg in een enorme recessie, massale banenverlies bouwt zich op als een tsunami-golf, die het zonnige palmstrand van een bloeiende economie zal transformeren in een verwoest puinlandschap. Zoals de succesvolle auteurs en economen Friedrich en Weik voorspellen, zullen vrijdag heel verschillende mensen de straat op gaan en hun woede uitschreeuwen: de massa’s van werklozen en armen, wiens bestaan ​​werd verwoest door de klimaatverandering. Dit zullen ook FFF-demo’s zijn, alleen de slogan is dan “Vrijdag voor eten!”.

Dit besef lijkt nu opeens een zaklampstraal in het donker die wat licht in de hersenen van de mediawerkers werpt. Verrassend genoeg publiceerde de FAZ, altijd surfend op de top van de publieke opinie, een lang, zeer opmerkelijk artikel onder de bescheiden titel ‘ Tegen de klimaathysterie – meer licht in de duisternis van klimaatverandering ‘.

Deze titel is het understatement van de eeuw. Het artikel is de hamer van God op het hoofd van de klimaathysterie en de Greta-krijsen. Een salvo van cijfers en fysieke en historische feiten die de hele constructie van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatramp aan flarden schiet. Dit is geen flitslichtstraal die timide licht naar de duisternis van klimaatverandering stuurt, dit is een schijnwerper. Ik heb NOOIT een FAZ-artikel over de breedst mogelijke distributie aanbevolen. Deze is een must.

BINNENKORT: LEES OOK WAAROM MARK RUTTE NIT IN SKYWAY GELOOFD en ALLEEN IN ZICHZELF KLIK OP ONDERSTAANDE BANNER

KLKIMAATHYSTERIE,skyway

Nederland English Deutsch Lithuanian Czech French Slovak Estonian Latvian Polish  Spanish Hungarian
Romanian Greek Indonesian Ukrainian Italian Portuguese Georgian Chinese Croatian Hindi


Enkele voorbeelden (nadruk van de auteur):

“Mensen en dieren ademen lucht in en verrijken ze met 4 procent CO2, dat wordt uitgeademd in het milieu. Gemiddeld zorgen mensen voor een CO2-uitstoot van ongeveer 1 kilogram per dag. Omdat er tegenwoordig 6,7 miljard mensen op aarde leven, is hun aandeel in de CO2-uitstoot 2,45 miljard ton per jaar. En nu komt de auto in het spel: alle auto’s ter wereld stoten in één jaar ongeveer 2,1 miljard uit. Zelfs als alle verbrandingsmotoren in Duitsland zouden worden verboden, zou dat niet de minste invloed hebben op het klimaat, maar meer op onze nog steeds functionerende economie. Over het algemeen zou echter alle CO2-uitstoot die door menselijke activiteit wordt gegenereerd slechts tussen 1 en 4 procent moeten toevoegen aan de natuurlijke CO2-uitstoot, hoewel deze nummers met zorg moeten worden behandeld . Dat zou een relatief bescheiden bijdrage zijn die nooit een ‘klimaatramp’ zou kunnen veroorzaken, maar is zeer wenselijk voor een verhoogde plantengroei om de groeiende wereldbevolking te voeden .

Klimaathysterie

Het feit dat het licht verhoogde gehalte aan CO2 de aarde de afgelopen 35 jaar met een kwart tot de helft heeft vergroeid, blijkt uit NASA-satellietbeelden.

Een internationaal team van 32 auteurs uit 24 instellingen in acht landen startte het onderzoek. NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectrometer satellietgegevens en de National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Advanced Very High Resolution Radiometer Instruments werden gebruikt om de bladoppervlakte-index of bladhoeveelheid van het plantentapijt over de begroeide gebieden van de planeet te bepalen. Vergroening betekent een toename van bladplanten en bomen, in de orde van twee keer de grootte van de Amerikaanse landmassa!

Dit wordt ook beschreven in het FAZ-artikel:

“CO2 wordt opgenomen door de plantenwereld. Naarmate het op aarde opwarmt en de atmosfeer meer CO2 bevat, versnelt de groei van planten en neemt hun CO2-honger toe. De planten van de aarde zijn de grootste CO2-zinkers, hun invloed overtreft die van water. CO2 wordt ook wel ‘klimaatgas’ genoemd, dat samen met anderen een gemiddelde mondiale temperatuur van 15 graden Celsius vertegenwoordigt. Zonder hen zou de gemiddelde mondiale temperatuur moeten dalen tot min 18 graden. CO2 zou echter slechts een paar procent van het “broeikaseffect” moeten uitmaken. Als klimaatgas wordt het vele malen overtroffen door waterdamp. Waterdamp vormt wolken, die de temperatuur veel meer beïnvloeden. De IPCC-documenten tonen aan dat verdubbeling van de CO2 zou leiden tot een temperatuurstijging van 0,7 graden Celsius.

De sterke klimatologische schommelingen getuige van historische tijden, zoals de hitte periode op het moment dat Jezus in Galilea werkte, de driehonderd jaar later koude periode, waarin de Germaanse migraties naar het zuiden als de eerste bekende klimatologische vluchtelingen in de Romeinse geschiedschrijving, onmiskenbaar nietgedaan door menselijke CO2-overproductie. De nieuwe warme periode vanaf het jaar 800, die de Vikingen Groenland vestigde en Leif Erikson naar Newfoundland leidde, waar hij in het ijzige Newfoundland van vandaag wilde wijn vond en het nieuwe land Vinland noemde, suggereert dat het veel warmer was dan was zoals vandaag – en toch verwelkt de aarde niet in hittedood. De auteur merkt op dat in die tijd in het Rijnland vijgen en olijven bloeiden en wijn groeide in Engeland, in plaats van overal droogte en dood.

Tegen 1300 moesten de Vikingen Groenland evacueren vanwege een nieuwe koude fase. Tussen 1500 en 1700 daalde de temperatuur zo erg dat de zomertemperaturen slechts 15 ° C bereikten. Deze ernstige koude periode wordt ook wel het Maunderminimum genoemd. Het was een tijd van slechte oogsten en honger. Mensen zijn generaties veel kleiner geworden door de permanente ondervoeding. Dat was de tijd dat we de schilderijen in onze musea hingen met tonnen sneeuw en bevroren rivieren en meren. Gedurende deze hele periode van warme en koude periodes bleef het CO2-gehalte van de atmosfeer echter constant.

Hier zijn enkele citaten uit het artikel van Christian Bartsch uit het genoemde artikel (nadruk toegevoegd door de auteur):

” Koude en warme periodes zijn meedogenloos geweest in de geschiedenis van de aarde. Er was geen verband tussen temperatuur en CO2 in de atmosfeer. Recente berekeningen van het Niels Bohr Instituut in Kopenhagen suggereren dat de abrupte koellichamen van zeven tot tien graden ongeveer om de 1470 jaar willekeurige fenomenen zijn , chaotische fluctuaties van het klimaatsysteem zelf. Momenteel ontbreekt het aan alle gegevens om relaties tussen allerlei gebeurtenissen vast te stellen kan. Het CO2-gehalte in de atmosfeer had er geen invloed op, het veranderde er volledig onafhankelijk van.

(…)

KLIMAATHYSTERIE
Bestel hier!

De evaluatie van kernen gemaakt van ijs en sediment geeft een redelijk goed beeld van de grootschalige temperatuurontwikkeling van de afgelopen geologische tijdperken. IJs en warme periodes vervingen elkaar. Daarna zijn we momenteel in het warme seizoen van een ijstijd, gekenmerkt door gletsjers op ten minste een van de polen. Warme periodes binnen een ijstijd zijn altijd relatief korte periodes. In de periode tussen 8000 en 6000 v.Chr. Was het aanzienlijk warmer op het noordelijk halfrond dan nu, terwijl het CO2-gehalte van de atmosfeer een minimum van ongeveer 260 ppm (delen per miljoen) bereikte en vervolgens zonder menselijke invloed steeg en tegelijkertijd daalde temperatuur. 

(…)

Daarom is er vandaag geen reden om te spreken van een unieke klimaatsituatie . Talloze wetenschappers verzamelen al tientallen jaren kiezels per kiezel om licht te werpen op de temperatuursveranderingen. De meest waarschijnlijke verklaring voor de constante veranderingen wordt gegeven door de activiteiten van de zon en zijn invloed op de wolkenvorming. Het werd al lang vermoed, maar alleen de twee Deense wetenschappers Lassen en Friis-Christensen slaagden erin in 1996 het eerste bewijs te leveren . Ondertussen is het bewijs overweldigend dat de temperatuur op aarde een gevolg is van zonneactiviteit. Het was net zo sterk aan het einde van de 20e eeuw als in de 1000 jaar daarvoor. Andere bronnen spreken zelfs van 10.000 jaar. “

Beste lezers, stuur dit artikel de wereld in, vooral die in de familie en vriendenkring, de vrijdag de hitte-dood van de aarde en onze noodlottige schreeuw en paniek krankzinnige dwangvraag die ons allemaal in ellende stort. U hoeft zich geen zorgen te maken. En als de hele mensheid de aarde zelfs met een tiende graad kan verwarmen, zou het ons misschien een uitstel kunnen geven voor het volgende ijs en verhongering. Maar dat konden we waarschijnlijk helemaal niet voorkomen.

Paniek heeft dus geen zin. De aarde kan ons bruut knijpen met de volgende ijstijd zonder dat we zelfs maar de minste kans hebben. Verheug je in het leven, omdat het mooi is. En er zijn andere gebieden waar we dringend het milieu moeten beschermen …

Eigenlijk bevat de post niets echt nieuws voor degenen die het onderwerp in meer detail hebben bestudeerd. Het explosieve is dat het een groot artikel is in de FAZ. Daar weet je precies wat je publiceert, en dus is een breed scala aan hysterie tegen klimaatverandering geen toeval. Gaan de machtige mondiale bedrijven en industrieën eindelijk terugslaan? Tot nu toe bleef men opvallend neutraal in de bedrijven. Had iemand een nieuw tijdperk en explosieve verkoopcijfers voor de Stromer-autogeneratie beloofd of wreed berekend? Had je niet zo’n economische malaise verwacht? Of zijn mensen op de bovenste verdiepingen van de elite van de wereld het erover eens dat Greta-klimaatverandering misschien niet zo’n goed idee is geweest?

Wat komt er nu? Zal er een strijd uitbreken over het klimaat of zullen we van koers veranderen van bovenaf?

BINNENKORT: LEES OOK WAAROM MARK RUTTE NIT IN SKYWAY GELOOFD en ALLEEN IN ZICHZELF KLIK OP ONDERSTAANDE BANNER

KLKIMAATHYSTERIE,skyway

Nederland English Deutsch Lithuanian Czech French Slovak Estonian Latvian Polish  Spanish Hungarian
Romanian Greek Indonesian Ukrainian Italian Portuguese Georgian Chinese Croatian Hindi

klimaathysterie

LOKAAL  POLITIE  GRATIS ADVERTEREN  UITSLAGEN
UIT IN GELDERLAND  VACATURE HOTELS

[powr-banner-slider id=”be8aa498_1454674312416″]

POLITIE   LOKAAL   GRATIS   ADVERTEER GRATIS   BEDRIJVEN
UITSLAGEN   APELDOORN   OOST  SPORT  ATLETIEK

VOLLEYBAL   MAX   VOETBAL   KOOPWONINGEN   UITGAAN
BESPAREN   INVESTEREN   VAKANTIES   CONTACT