vuurwerk_hmk

Vorige week zijn we gehacket. Deze website gaat verhuizen naar www.dezeweek.eu 

Home NIEUWS Independer zorgpremies 2020 ziektekosten

Independer zorgpremies 2020 ziektekosten

by apeldoorn
ziektekosten_zorgverzekering

Hoe zien de zorgpremies voor 2020 eruit?

En hoe verhouden die zorgpremies zich tot vorig jaar?

Dus eerst dan toch nog maar even de zorgpremies 2019

Promovendum steekt er al jaren wat ons betreft qua dekking en premie bovenuit. Waarom?. Lees hieronder en kies voor de studentenverzekering en dat mag ook als u al op leeftijd bent

Zorgpremie premie in 2020
Wij blijven je de kwaliteit en zorg bieden die je van ons gewend bent. De premie voor de basisverzekering is volgend jaar 115,25 euro per maand. Net als voorgaande jaren blijven we hiermee voordeliger dan andere verzekeraars zoals VGZ (Ruime Keuze 119,95 euro), CZ (Zorg-op-maatpolis 120,95 euro) en Zilveren kruis (Basis Zeker 125,45 euro). En daar zijn we best een beetje trots op! 😉

Kwaliteit: het hele jaar toegang tot zorg
Dat klinkt logisch. Toch maken vrijwel alle verzekeraars afspraken met ziekenhuizen over de maximale hoeveelheid zorg, die zij aan hun verzekerden mogen geven. Hierdoor ontstaan zogenaamde ‘omzetplafonds’. Promovendum maakt geen gebruik van een omzetplafond. Zo kun je het hele jaar terecht bij het ziekenhuis van jouw keuze.

Gratis tandongevallenverzekering
Tandartskosten na een ongeval worden niet zomaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wij vinden het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Daarom krijg je van ons een gratis tandongevallenverzekering. Hiermee worden noodzakelijke tandartskosten na een ongeval tot 10.000 euro vergoed, zelfs als je geen tandartsverzekering hebt!

Overige wijzigingen
Om het makkelijk voor je te maken, vind je alle informatie over jouw zorgverzekering in 2020 op deze pagina. Hier vind je ook de wijzigingen en premies van de aanvullende verzekeringen. Je kunt jouw verzekering aanpassen tot 1 februari 2020. Jouw nieuwe zorgpas ontvang je begin januari. De huidige zorgpas kun je tot die tijd nog gewoon gebruiken.

Belangrijke data

  • 12 november 2019: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun verzekeringen bekendmaken.
  • 31 december 2019: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
  • 31 januari 2020: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Het kabinet gaat uit van een stijging van de zorgpremie van iets meer dan €3 per maand. De gemiddelde maandpremie zou dan op ongeveer €118,50 uitkomen. Het zijn echter de zorgverzekeraars die uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies bepalen.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en consulten bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd.

In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico €385. In 2020 zal dat zo blijven. In het regeerakkoord 2017-2021 staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen.

Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met €67 voor alleenstaanden en met €95 voor meerpersoonshuishoudens. Deze stijging is dus hoger dan de stijging van de zorgpremie.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Bij gelijkblijvende premies ga je als collectief verzekerde door deze wijziging dus meer betalen. De daadwerkelijke premies worden pas half november bekend.

De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Geen eigen risico bij stoppen met roken

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen-met-rokenprogramma’s vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het gaat hierbij om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken én medicatie bij het stoppen met roken, als die gecombineerd wordt met gedragsmatige begeleiding.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Hieronder lees je de wijzigingen die tot nu toe bekend zijn.

Welke uitbreidingen zijn er voor de basisverzekering van 2020?

  • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
  • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
  • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.
  • Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een proefbehandelstrategie, waarbij MS-patiënten met zeer ernstige loopbeperkingen het middel eerst 2 weken op proef krijgen. Als de behandeling aanslaat wordt deze voortgezet.
  • Vanaf 1 september 2019 is er vergoeding voor de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borstkanker.
  • Vanaf 1 oktober 2019 zit langdurige fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (SpA) voorwaardelijk in het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie. De behandelingen worden voor een periode van 4 jaar vergoed. In die tijd wordt het effect van de behandelingen op deze vormen van reuma onderzocht. Het Zorginstituut Nederland adviseert uiteindelijk of de behandelingen definitief in het basispakket komen.

Wat verdwijnt er uit de basisverzekering in 2020?

Er is op dit moment nog niets bekend over vergoedingen die per 2020 uit de basisverzekering verdwijnen.

Independer zorgpremies 2020 ziektekosten

Vergroot infogram voor de premies 2020 met ‘ctrl-+’
‘Bron: Independer

You may also like

Vorige week zijn we gehacket. Deze website gaat verhuizen naar www.dezeweek.eu